Search page

The search found 1 result in 0.051 seconds.

Søkeresultat

  1. Utledning av formlene for totalmotstand i en enkel serie- og parallellkrets

    I denne videoen vises det hvordan man kommer fram til formelen for totalmotstanden i en serie- og parallellkrets som består av ohmske motstander.

    Tom Jarle Christiansen - 28.03.2011 - 09:12