Search page

The search found 1 result in 0.049 seconds.

Søkeresultat

  1. Læringsaktivitet: Pådrag og utganger

    Den vedlagte fila er en læringsaktivitet som ble laget for en workshop på NKUL 2014. Den er tenkt brukt i programfag på vg1 TIP (eller vg2 kjemiprosess), men gir samtidig en demonstrasjon av hvordan en simulatorbasert læringsaktivitet kan utformes. 

    bitjungle - 10.08.2014 - 10:09