Search page

The search found 1 result in 0.054 seconds.

Søkeresultat

  1. Produksjon

    Tekstilproduksjon og Norge

    De fleste av våre klær, sko og andre tekstiler produseres i utviklingsland. Det er lenge siden vi produserte tekstiler i stor skala i Norge. Gjennom denne fasen skal du ta en nærmere kikk på årsakene til denne utviklingen.

    Hvorfor produserer vi ikke klær, sko eller tekstiler i Norge lengre? Hva er årsaken til at hovedandelen av våre tekstiler produseres i andre land? For å finne svar på dette skal du sette fokus på Norge og fire andre produksjonsland: Bangladesh, Tyrkia, Etiopia og Kina.

    EleniSimeou - 15.04.2016 - 14:43