Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Journalistikken endres

    På utdanningskonferansen "Dei gode døma" i april 2009 var kunnskapminister Bård Vegard Solhjell en av innlederne. Han snakker blant annet om hvordan det sosiale nettet vil få betydning for hvordan vi forholder oss til undervisning og læring.

    Av ukjente grunner endte dette opp som følgende oppslag på NRK-Hordalands nettsider:

    http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.6584447

    jonhoem - 18.08.2014 - 12:41