Search page

The search found 1 result in 0.052 seconds.

Søkeresultat

  1. Fransk 1

    I dette undervisningsopplegget er det samlet åtte undervisningsplaner og seksten interaktive oppgaver som til sammen utgjør noen av de viktigste undervisningsressursene du trenger for å undervise i fransk 1.

    Undervisningsplanene finner du under «Ressurser», de interaktive oppgavene er delt inn i temaer og finnes under «Læringsaktiviteter».

    Kollasj: Christine Holmen / NTB scanpix. Lisens: CC by-nc-nd. Kilde: ndla.no

    turid.knutson@t-fk.no - 11.01.2016 - 14:39