Search page

The search found 1 result in 0.054 seconds.

Søkeresultat

  1. Energi (naturfag) by Rune Mathisen

    Om energi, for bruk i naturfag vg1. Jeg bruker omlag 2x45 min på denne presentasjonen, med god tid til diskusjoner underveis. Veksling mellom detalj og oversikt er viktig. Inneholder filmer som utdyper temaene noe.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.09.2014 - 10:52