Search page

Søket fant 2 resultat in 0.05 sekundar.

Søkeresultat

  1. Rapportskriving i Naturfag

    Det å kunne et fag er å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på fagets premisser. I filmen «Rapportskriving i Naturfag» møter vi 8. trinn ved Vikhammer ungdomsskole som skal lære å skrive rapport i naturfag. Her ser vi en lærer som gjennom hele undervisningsøkta jobber med å bevisstgjøre elevene på hva det vil si å skrive i naturfag og hva som kjennetegner en naturfaglig skrivemåte. Dette gjør hun gjennom å diskutere kjennetegn for skriving i naturfag, mal for rapport og teksteksempel med elevene.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 24.09.2014 - 11:02

  2. Energi (naturfag) by Rune Mathisen

    Om energi, for bruk i naturfag vg1. Jeg bruker omlag 2x45 min på denne presentasjonen, med god tid til diskusjoner underveis. Veksling mellom detalj og oversikt er viktig. Inneholder filmer som utdyper temaene noe.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.09.2014 - 10:52