Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Eksempeltekst i norsk

    Nytt mål i læreplanen er at elevane skal kunne skrive fagtekstar ut frå eksempeltekstar. Då må dei ha gode eksempeltekstar som er meiningsfulle og nær opp mot det dei held på med til dagleg.

    Her er ein eksempeltekst som syner oppsett av ein enkel rapport. Ein kan både kalle den arbeidsrapport og fagrapport.

    Målet er å syne:

    Siv Reidun - 13.01.2014 - 13:42