Search page

The search found 1 result in 0.049 seconds.

Søkeresultat

  1. Grunnkurs i kjemi

    Kan du ikke så mye om kjemi fra før? Her får du en innføring i atomer og molekyler. Du lærer om periodesystemet og om kjemiske formler. Gjennom hele kurset vil du bli testet for å se om du får med deg alt sammen.

    Kurset tar 2-3 skoletimer å gjennomføre, men du trenger ikke å gjøre alt på en gang. Programmet husker hvor langt du er kommet, sånn at du kan avslutte og fortsette kurset senere.

    Kurset er også tilgjengelig som en SCORM-pakke som kan lastes opp i din LMS.

    bitjungle - 29.08.2012 - 09:49