Search page

The search found 1 result in 0.053 seconds.

Søkeresultat

  1. Tips til fordypningsoppgaven i norsk på vg3

    Her har jeg samlet 11 videoforelesninger som tar for seg arbeidet med fordypningsoppgaven i norsk på vg3. To av forelesningene er generelle, mens de ni andre presenterer ulike temaer og bøker som passer inn i temaene. Forelesningene er basert på tidligere forelseninger jeg har holdt på min arbeidsplass de siste årene som skolens bibliotekar.

    Trine Marit Fostervoll

    Trine Marit Fostervoll - 14.08.2014 - 12:50