Search page

The search found 1 result in 0.052 seconds.

Søkeresultat

  1. Text-to-speech uttalereglar

    Reglar for korleis ein bokstav eller bokstavkombinasjon skal uttalast på engelsk. Engelsk blir ikkje uttala slik som det blir skrive - med nokre unntak. Unntaka er samla i denne powerpointen. Uttalereglane stammar frå ei engelsk-norsk ordbok som vart laga for norske innvandrarar i USA kring år 1900.

    Roger Jan Støyva - 14.08.2014 - 12:44