Search page

Søket fant 9 resultat in 0.06 sekundar.

Søkeresultat

  1. Fagatletikk.no

    Fagatletikk er et nettsted som henvender seg til deg som lærer/underviser som ønsker å gi dine elever (5-8 kl.) en bedre og mer fysisk skoledag. (Men alle som ønsker å bruke dette, uansett yrke, kan melde seg på.)

    Kort fortalt er fagatletikk et GRATIS nettbasert oppgaveløp, hvor elevene skal ut og finne poster med passord til oppgavene som ligger på fagatletikk.no. Vi har lagt opp til at postene er plassert ute i skolens nærområde, men disse kan selvfølgelig plasseres lengre vekk eller innendørs.

    Jan Pihl - 19.05.2015 - 09:37

  2. Arbeid med tekster i samfunnsfaglig engelsk

    Vedlagt finner du to skjemaer (et tomt og et ferdig utfylt som eksempel). Disse skjemaene er ment som en hjelp for elevene i arbeid med tekster når de skal hente ut vesentlig innhold. Videre gir skjemaene elevene hjelp til å forberede seg til drøfting av tekster og sammenlikning av kilder.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.08.2014 - 09:24

  3. A to Z of AFRICA - General Information of African Nation states

    A to Z of AFRICA - General Information of African Nation states

     

    A four-colors digitally separated quick reference e-map poster or a would be hand held printout folder publication, includes nearly 15 dependency islands, islets, and autonomous city states voted to stay under protection. A four-colors e-map poster illustrated with locator map, national flag, and emblem (coat of Arms) of individual African country accurately, presents much of  pan-African oriented works that promote and empower the African continent in the academic & education arena.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.11.2015 - 14:07

  4. Prikker, striper eller lag på lag? Feltarbeid i geofag eller geografi

    Foto: Alf Jacob Nilsen. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

     

    Om undervisningsopplegget (rammer)

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.10.2016 - 15:06

  5. Bag in box – holdbarhet av vin

    Foto: Geir Salvesen / Aftenposten / NTB scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no


    Læringsmål for økten:

    • Lære om konserveringsmidler i vin (antioksidanter)
    • Håndtering av titreringsutstyr
    • Jodometri som metode

     

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.10.2016 - 11:03

  6. Finansiering av russebuss – lineær optimering

    Finansiering av russebuss – sponsorer eller andre inntektskilder

    Oppgaven er relevant for elever i Vg2, og er innenfor temaet «lineær optimering». Det er ikke lagt opp til yrkesretting av denne oppgaven.

     

    Foto: Ingar Storfjell / Aftenposten / NTB scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

     

    Om undervisningsopplegget (rammer)

    Oppgaven er en fordypningsoppgave.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 25.10.2016 - 14:54

  7. CO2-fangst – Forskning og Industri

    Om undervisningsopplegget (rammer)

    1t – Introduksjon: Forskning, tema (lærer)

    1t + hjemme – Utdeling av temaoppgaver til elevgrupper. De skal sette seg inn i forskning for sitt tema og forberede spørsmål til foredragsholder.

    2t – Foredrag fra ekstern (forsker) eller bedriftsbesøk (f.eks. Aker Solution, Statoil, Norcem) med spørsmål fra elevene.

     

    Læringsmål for økta/opplegget

    Cecilie Isaksen Eftedal - 30.10.2016 - 08:16

  8. Forsøk – fotosyntese hos vannplanter

    Illustrasjon: Stepa / Kristin Bøhle. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: ndla.no

     

    • Gjennomføre et kvalitativt og kvantitativt forsøk.
    • Lage en vitenskapelig presentasjonsplakat (poster).
    • Føle på hvordan det er å være forsker.

    Yrkesrelevanse – forberede elevene på en studiehverdag.

     

    Om undervisningsopplegget (rammer)

    Cecilie Isaksen Eftedal - 30.10.2016 - 08:31

  9. Fra vann til land. Tilpasninger som har vært viktige i utviklingen fra liv i vann til liv på land.

    Designe en vitenskapelig poster

    • Fag: Biologi 1
    • Emne: Evolusjon av tilpasninger

    Elevene skal få trening i å lage en vitenskapelig poster, tilsvarende det de vil kunne møte på universitet/høyskole. Samtidig får de trening i å finne sammenhenger mellom de ulike temaene fra undervisningen. Og de må kunne trekke ut relevant informasjon fra de ulike delene av pensum og sette det i en sammenheng for å forklare utviklingen fra liv i vann til liv på land.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 30.10.2016 - 09:06