Search page

The search found 1 result in 0.05 seconds.

Søkeresultat

  1. Analyse av nyheter

    Analyseoppgave om nyheter. I denne oppgaven skal elevene analysere nyhetsbildet nasjonalt eller globalt. Gjennomført i MIK 1.

    Jan-Arve Overland - 13.06.2013 - 11:05