Search page

Søket fant 2 resultat in 0.053 sekundar.

Søkeresultat

  1. Filmtrailer til Babel

    Filmtrailer til Babel

    tatbe - 13.08.2014 - 09:17

  2. to be (am - are - is)

    Oppgavene gir trening i å bruke verbet to be riktig i presens(nåtid). Veldig enkle setninger.

    jbkje@solaskolen.net - 03.10.2018 - 17:19