Search page

The search found 1 result in 0.054 seconds.

Søkeresultat

  1. Tau og tauverk

    Denne undervisningsressursen handler om ulike typer tau og hvilke egenskaper de har. Den sier også noe om vedlikehold av tau.

    Julie Bjørnstad - 10.01.2018 - 09:06