Search page

Søket fant 479 resultat in 0.057 sekundar.

Søkeresultat

  1. Instruction in the workshop

    This is an assignment where the student instructs his vocational and English teacher how the process control assembly works, what it does and how to operate it.

    Presentation for English teacher, regarding a process control system for level control.

    Læringsmål:

    • å kunna uttrykkja seg på engelsk om tekniske fag
    • å utvikla ordforrådet
    • å bruka riktige faguttrykk
    • å gje forståeleg informasjon og rettleiing til folk frå andre fagområde

    Kjetil Grønås - 01.09.2014 - 19:54

  2. EBOLA

    Les om ebolaviruset på wikipedia.no http://no.wikipedia.org/wiki/Ebola_(virus)

    1) Hva heter sykdommen som er forårsaket av ebolaviruset?

    2) Når ble viruset første gang påvist?

    3) Hvor mange er i alt døde av viruset?

    4) Hvilke land er det fleste smittede og døde?

    5) Hvorfor har vi ikke sånne store utbrudd i Norge?

    6) Lag en kort Power Point eller noe annet om smitte og ebola. Den skal inneholde råd til de som oppholder seg ved personer som er smitta.

    Hege Nikolaisen - 08.09.2014 - 13:55

  3. Child Labour in the Past: writing in FYR

    Pupils improve different basic skills: reading, writing, speaking and IT literacy.

    Pupils collect information on child labour in the past and then they step into the shoes of a child from Victorian Britain and write a letter to a friend.

    tatbe - 11.11.2014 - 11:02

  4. Child Education vs Child Labour: write a speech (writing in FYR)

    The set of activities helps improve basic skills: listening, writing, talking

    Lesson plan:

    1. Collect information from different sources online (listening and reading)

    2. Swap information with mates (group activity)

    3. Write a speech.

    4. Peer editing

    tatbe - 20.11.2014 - 18:27

  5. PID Regulator / Simulator

    PID Regulator.

    Enkel liten PID simulator.

    Innholder

    PID.exe
    Program som kan kjøres uten installasjon.
    Elever hos meg har lastet programmet ned via fronter.

    PID Regulator.pdf
    Ett dokument som forklarer litt om PID og om programmet

    PID Regulator.pptx
    En presentasjon av samme program.

     

    Atle Timland

    Vest Telemark Videregående Skole                  
                                 
           
          

     

    atle.timland@t-fk.no - 01.12.2014 - 15:45

  6. Literary Analysis Novel

    Read a novel 
    (In my class (Engelskspråklig litteratur og kultur programfag) we read three novels: one optional in addition to  "Pride and Prejudice" by Jane Austen, and "The Great Gatsby" by F. Scott Fitzgerald).

    Nina Bell Rui Aadna - 10.12.2014 - 13:08

  7. Noël en France, nivå 2

    Jeg har satt sammen et opplegg av lenker, et utvalg øvelser og videosnutter som kan tas bruk i sammenheng, eller plukkes litt fra når klassen går gjennom jul. Nivået bør passe for nivå to eller litt viderekommende i fransk på videregående skole. Formålet er å lære ord knyttet til jul, og kunne bruke disse, men også og lære om ulike kulturer innen "heksagonet" Frankrike. 

    Først må elevene ha gjennomgått juleord på fransk, f.eks.fra  læreboka. 

    De kan også se denne videosnutten

    Nina Bell Rui Aadna - 10.12.2014 - 14:22

  8. Bokpresentasjon / presentasjon av skjønnlitterære tekster

    Skrivesenteret har lagt ut et ressursen "Bokpresentasjon på ungdomstrinnet". Denne kan fungere fint også i videregående opplæring - både når det gjelder presentasjon av bøker og andre skjønnlitterære tekster.

    Julie Bjørnstad - 15.12.2014 - 11:30

  9. Creative Writing Carousel

    Dette undervisningsopplegget øver elevenes evne til å skrive kreative, korte tekster på engelsk. Målet er å fremme skriveglede og kreativitet, og opplegget legger derfor ingen vekt på å korrigere stave- og grammatikkfeil. Opplegget er i stor grad inspirert av ideen om "writing prompts" i engelsk, og mange av oppgavene er hentet fra nettstedet WritingForward.com

    Aktuelle kompetansemål (engelsk vg1)

    Halvor Thengs - 08.01.2015 - 10:56

  10. Complete the idoms

    Idioms are sayings that should not be taken literally. They mean something else than "at face value" as they use imagery to get the point through. Idioms usually develop over time in a culture and are well known by colloquial speakers. To foreign speakers they are often troublesome. So you better learn some.

    Good luck! 

    Knut Inge Skifjeld - 25.01.2015 - 08:06

  11. Samleside for interaktiviteter - guider og eksempler

    På denne siden finner du informasjon om bruk av våre interaktive produksjonsverktøy. Det er en rekke innholdstyper du kan lage på deling.ndla.no, alt fra enkle fyll-ut oppgaver til mer kompliserte spillaktige aktiviteter.

    Send en epost eller klikk på "Rapporter"-knappen for å be om flere guider eller tips om nye verktøy.

     

    Knut Inge Skifjeld - 26.01.2015 - 10:44

  12. Capital Letters in English

    Practise using capital letters in English.

    annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 10:56

  13. Building and Construction Trades

    Match the names of the trades.

    annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 11:40

  14. Finde alle Verben! Finn alle verba!

    Einfache Grammatikaufgabe. Maximale Punktezahl: 22.

    Enkel grammatikkoppgåve. Maksimalt poengtal: 22.

    Marion Federl - 27.01.2015 - 12:21

  15. Technical and Industrial Production Trades

    Match the English trade name to the Norwegian name

    annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 12:47

  16. Occupations. Who does what?

    Connect the job with the correct job description.

    annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 14:12

  17. Authors and their work

    Match the author with her/his work

    elimarianne@ndla.no - 27.01.2015 - 14:28

  18. The Romantic Period

    Test your knowledge of the Romantic Period

    annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 16:59

  19. Aerob og anaerob utholdenhet - en oppsummering

    I denne oppgaven skal du sjekke hva du har lært om aerob og anerob utholdenhet. Klikk på det svaret du mener er riktig.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 28.01.2015 - 11:40

  20. Hva er styrke?

    I denne oppgaven skal du fylle inn ordene som mangler. Les gjerne teksten Hva er styrke? før du gjør oppgaven.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 28.01.2015 - 12:21

Pages