Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Italia - et euroland i krise

    Italia kan utløse sammenbrudd i euro-samarbeidet. Under Silvio Berlusconi økte landets store gjeld. Det har skapt tvil om gjelden vil bli tilbakebetalt. Dermed har banker og finansieringsselskap økt rentene på de statlige verdipapirene. EU dikterte Italia å skifte regjering, øke skattene og kutte i pensjoner og andre velferdsgoder. Ingen vet om dette er nok.

    Professor Steinar Stjernø tar i denne artikkelen for seg utviklingen i Italia.

    Leonhard Vårdal - 15.11.2013 - 10:15