Search page

Søket fant 425 resultat in 0.055 sekundar.

Søkeresultat

  1. Sulfur Hexafluoride

    Sulfur Hexafluoride

    Øivind Høines - 15.12.2010 - 22:54

  2. Glidere med GeoGebra

    Jeg viser her hvordan du kan bruke glidere til å ekseperimentere med funksjoner på. Jeg tar for meg et eksempel med funksjoner av typen y=ax+b og utforsker disse funksjonene for ulike verdier a og b.

    Tor Espen Kristensen - 08.02.2011 - 10:52

  3. morsom film om mobiltelefoner

    morsom film om mobiltelefoner

    Elling Kjos - 10.02.2011 - 17:27

  4. Implikasjon og ekvivalens

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 24.08.2011 - 19:42

  5. Noen bevismetoder

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 24.08.2011 - 20:00

  6. Polynomdivisjon

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 24.08.2011 - 20:08

  7. Matematikklæreren

    Matematikklæreren

    Elisabet Romedal - 25.08.2011 - 08:51

  8. Resten ved en divisjon

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 14:27

  9. Faktorisering av polynomer

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 14:32

  10. Likninger og ulikheter

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 14:33

  11. Forkorting av rasjonale uttrykk

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 14:42

  12. Rasjonale likninger

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 14:44

  13. Rasjonale ulikheter

    Videoforelesning i matematikk R1 hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 14:46

  14. Briggske logaritmer

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 17:57

  15. Eksponentiallikninger

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 18:00

  16. Eksponentielle ulikheter

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 18:04

  17. Likninger med lg( x )

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 18:06

  18. Den naturlige logaritmen

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 18:07

  19. Bruk av ln(x)

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 18:10

  20. Likninger med ln( x )

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 25.08.2011 - 18:12

Pages