Search page

Søket fant 16 resultat in 0.052 sekundar.

Søkeresultat

  1. Décrire les personnes

    ... kunne bruke og bøye adjektiver i kjønn og tall i setninger.

    turid.knutson@t-fk.no - 25.10.2015 - 14:38

  2. Trouvez des verbes / Finn verbene

    Klikk på verbene i setningene.

    turid.knutson@t-fk.no - 09.09.2015 - 12:50

  3. Le présent des verbes en - er

    Sett inn riktig form av det regelrette - er verbet.

    turid.knutson@t-fk.no - 09.09.2015 - 12:49

  4. Le présent des verbes en - er

    Sett inn riktig form av verbet i setningen.

    turid.knutson@t-fk.no - 09.09.2015 - 12:44

  5. Le présent des verbes en - ir

    Sett inn riktig form av det regelrette -ir verbet.

    turid.knutson@t-fk.no - 26.11.2015 - 17:01

  6. Le présent des verbes en - re

    Sett inn riktig form av det regelrette -re verbet i setningene.

    turid.knutson@t-fk.no - 26.11.2015 - 17:11

  7. Aller

    Sett inn rett form av aller i setningene.

    turid.knutson@t-fk.no - 26.11.2015 - 09:22

  8. Faire

    Sett inn riktig form av verbet i setningene.

    turid.knutson@t-fk.no - 26.11.2015 - 10:46

  9. être ou avoir

    Sett inn enten être eller avoir i setningene.

    turid.knutson@t-fk.no - 20.09.2015 - 18:59

  10. Les repas en France

    Sett inn det riktige ordet i setningene ift. hva franskmenn normalt spiser og drikker til de ulike måltidene.

    turid.knutson@t-fk.no - 16.11.2015 - 15:37

  11. Les jours de la semaine

    Lær deg ukedagene på fransk.

    turid.knutson@t-fk.no - 07.12.2015 - 14:13

  12. La maison

    Kombiner de riktige setningene med hverandre på norsk og fransk.

    turid.knutson@t-fk.no - 28.11.2015 - 15:55

  13. Le temps

    Lær væruttrykkene.

    turid.knutson@t-fk.no - 27.11.2015 - 15:13

  14. Les expressions de sport avec faire

    Sportsuttrykk med faire som hjelpeverb. Kombiner de riktige sportsuttrykkene med hverandre.

    turid.knutson@t-fk.no - 13.01.2016 - 13:38

  15. L`heure

    Trekk de riktige tidspunktene til hver av klokkene.

    turid.knutson@t-fk.no - 02.12.2015 - 15:52

  16. Les membres de la famille

    Lær deg ordene for de ulike familiemedlemmene på fransk.

    turid.knutson@t-fk.no - 28.11.2015 - 15:11