Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Retorisk analyse med muntlig fremføring, KK2-3, norsk vg2 vg3

    Undervisningsopplegg

    1. Teaser om retorikk, vi hører Are Kalvø om Redd Barna. Diskuter filmsnutten med utgangspunkt i begrepene etos, patos og logos. Klassediskusjon, oppsummering.

    2. PowerPoint om retorikkens kommunikasjonsmodell, eller annen gjennomgang. Formål: å illustrere innholdet i den retoriske femkanten og de første og viktige begrepene i retorikken. Samtale og forelesning.

    Nina Bell Rui Aadna - 24.11.2014 - 09:05