Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Ebokportal om og med norsk litteratur

    Bokselskap.no er en ressursside i eldre norsk litteratur. På siden finner norsklæreren litteratur som kan lastes ned gratis, samt litteraturhistorie og generell informasjon om forfattere. Om prosjektet skriver de selv at de er: "en ebokportal utviklet av Det norske språk- og litteraturselskap (NSL). Nettstedet vil sikre fremtidige generasjoner tilgang til bevaringsverdig litteratur gjennom et bibliotek av digitaliserte bøker.

    Nina Bell Rui Aadna - 11.12.2013 - 22:16