Search page

Søket fant 359 resultat in 0.052 sekundar.

Søkeresultat

 1. Polynomfunksjoner

  Interaktiv arktavle for brukere av ActivBoard

  aktiv undervisning - 25.02.2013 - 14:32

 2. Tankekart over næringsstoffa

  Dette er ei teikning utarbeid i samarbeid med elevar. Den syner oppgåvene til næringsstoffa.

  Tankekartet kan brukast på to måtar, både som repetisjon og oppsummering om næringsstoffa, og som opplæring i å lage og bruke tankekart.

  Siv Reidun - 05.06.2013 - 08:00

 3. Prezi

  Kurs i Prezi´s presentasjonsverktøy: her

  haraldr.no - 03.04.2014 - 12:16

 4. Forslag til årsplan i engelsk for VG1 TIP

  Forslag til årsplan for VG1 TIP basert på forslaget for SF.

  bjul2 - 21.08.2014 - 22:10

 5. Forslag til årsplan i engelsk for VG2 Byggteknikk

  Dette er et forslag til årsplan for VG2 yrkesfag basert på forslag til plan for SF.

  bjul2 - 21.08.2014 - 22:11

 6. Forslag til årsplan i engelsk for VG1 Elektrofag

  Dette er et forslag basert på årsplanen for SF.

  bjul2 - 21.08.2014 - 22:12

 7. Forslag til årsplan i engelsk for VG2 Design og Håndverk

  Dette er et forslag til årsplan laget for en blandet gruppe på DH bestående av ulike programområder. Malen er basert på det som er laget for SF VG1.

  bjul2 - 21.08.2014 - 22:13

 8. ITIL (3)

  Introduksjon til ITIL

  merebo - 27.08.2014 - 11:04

 9. Språkhistorie 1900-tallet (grundig)

  Språkhistorie 1900-tallet (grundig)

  Lektor Aas - 02.10.2014 - 15:21

 10. Complete the idoms

  Idioms are sayings that should not be taken literally. They mean something else than "at face value" as they use imagery to get the point through. Idioms usually develop over time in a culture and are well known by colloquial speakers. To foreign speakers they are often troublesome. So you better learn some.

  Good luck! 

  Knut Inge Skifjeld - 25.01.2015 - 08:06

 11. Capital Letters in English

  Practise using capital letters in English.

  annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 10:56

 12. Building and Construction Trades

  Match the names of the trades.

  annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 11:40

 13. Finde alle Verben! Finn alle verba!

  Einfache Grammatikaufgabe. Maximale Punktezahl: 22.

  Enkel grammatikkoppgåve. Maksimalt poengtal: 22.

  Marion Federl - 27.01.2015 - 12:21

 14. Technical and Industrial Production Trades

  Match the English trade name to the Norwegian name

  annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 12:47

 15. Occupations. Who does what?

  Connect the job with the correct job description.

  annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 14:12

 16. Authors and their work

  Match the author with her/his work

  elimarianne@ndla.no - 27.01.2015 - 14:28

 17. The Romantic Period

  Test your knowledge of the Romantic Period

  annescott@ndla.no - 27.01.2015 - 16:59

 18. Aerob og anaerob utholdenhet - en oppsummering

  I denne oppgaven skal du sjekke hva du har lært om aerob og anerob utholdenhet. Klikk på det svaret du mener er riktig.

  Cecilie Isaksen Eftedal - 28.01.2015 - 11:40

 19. Hva er styrke?

  I denne oppgaven skal du fylle inn ordene som mangler. Les gjerne teksten Hva er styrke? før du gjør oppgaven.

  Cecilie Isaksen Eftedal - 28.01.2015 - 12:21

 20. Periods in English Literature, Authors and Their Works

  Can you place the authors and their works in the correct period?

  annescott@ndla.no - 30.01.2015 - 10:11

Pages