Search page

Søket fant 280 resultat in 0.054 sekundar.

Søkeresultat

  1. Gloseprøve i engelsk, 6. klasse - fyll inn

    Translate from Norwegian to English.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.03.2015 - 15:23

  2. Gloseprøve i engelsk, 6. klasse - dra og slipp

    Her skal du trekke engelske ord til den rette norske oversettelsen.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.03.2015 - 20:30

  3. Aldri god alene - dag 4 Rogaland

    Presentasjon av FYR på dag 4 i Rogaland.

    • Nytt på FYR (kort om design, fagforsider etc)
    • Interaktive oppgaver - hva, hvordan, hvorfor?
    • Et eksempel og en historie (interaktiv oppgave og Kahoot)
    • Flere eksempler

    Cecilie Isaksen Eftedal - 16.03.2015 - 08:59

  4. Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - fyll inn

    Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - fyll inn

    Cecilie Isaksen Eftedal - 18.03.2015 - 14:32

  5. Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - dra og slipp

    Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - dra og slipp

    Cecilie Isaksen Eftedal - 18.03.2015 - 14:43

  6. Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - oversett til norsk

    Gloseprøve i engelsk 2, 6. klasse - oversett til norsk

    Cecilie Isaksen Eftedal - 18.03.2015 - 14:48

  7. How many official US state nicknames do you know?

    Many of the states in the USA have officially adopted nicknames. These nicknames tell us a little bit about each state's history and a bit about how they want to be perceived. It's about building an identity as well as presenting your state in a favorable and interesting manner.

    There are a few states that do not have an official nickname, like Alaska.

    In this quiz you need to find the official nicknames of eleven states. Good luck!

    Knut Inge Skifjeld - 24.01.2015 - 07:29

  8. Undervisningsøkt (lærer)

    Ressurser for timen

    I malskjemaet under kan du gå gjennom trinn for trinn og forberede undervisningsøkta di. Det ferdige dokumentet lagres som ditt eget dokument på lokal datamaskin fra siste side. Eksempel.

    Tanken er ikke å lage en detaljert kjøreplan, men mer å kartlegge ressurser og tenke gjennom problemstillinger.

    Del tekstdokumentet du har laget for undervisningsøkt

    Du må være logget inn

    Knut Inge Skifjeld - 04.02.2015 - 10:35

  9. Songtext: Bitte hör nicht auf zu träumen!

    Tysk II: Lytteoppgave, tekstforståelse, drag and drop oppgave til sangen: "Bitte hör nicht auf zu träumen" av Xavier Naidoo.

    julia.kleven@t-fk.no - 25.03.2015 - 21:44

  10. Nytt på FYR - dag 4 Telemark

    Presentasjon av nyheter på FYR, samt eksempler på gode undervisningsopplegg og interaktive oppgaver

    Cecilie Isaksen Eftedal - 08.04.2015 - 18:57

  11. The Human Skeleton

    Please drag and drop the terms into the blanks.

    Gunta Dale - 09.03.2015 - 11:01

  12. Interaktive oppgaver og tilpasset opplæring

    En presentasjon av hvordan interaktive oppgaver kan brukes i et TPO-perspektiv.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.04.2015 - 08:29

  13. Interesting facts about India

    Interesting information about India

    eia1@seznam.cz - 20.04.2015 - 14:38

  14. NDLA, FYR & DELING - Nome vgs, Telemark

    Her presenteres utvalgte yrkesfaglige program, fellesfag, FYR og DELING.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 15.04.2015 - 10:52

  15. Pre First War Poem "The Soldier"

    1. Read the poem on the following website or in your text book.

    2. Then learn about about the poem, for instance here.

    3. Then fill in the blanks below about the structure and content of the poem.

     

    Nina Bell Rui Aadna - 23.04.2015 - 13:24

  16. NDLA, FYR & DELING - Fagskolen i Telemark

    Presentasjon av fellesfagene engelsk, matematikk og norsk, samt HO, BA, El og TIP, FYR og deling.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 25.04.2015 - 18:36

  17. Delingssamling i Aust-Agder, 29. april 2015

    Presentasjon på delingssamling i Aust-Agder, 29. april 2015.

    Julie Bjørnstad - 28.04.2015 - 21:12

  18. Hackaton på Farris Bad

    Denne interaktive oppgaven viser innledningen til Hackaton på Farris Bad 27. og 28. januar.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 23.01.2015 - 12:28

  19. Ergänze die richtigen Fragewörter! Fyll ut med dei rette spørjeorda!

    Lückentest - zehn deutsche Sätze (mit norwegischer Übersetzung).

    Utfyllingsoppgåve - ti tyske setningar (med omsetjing).

    Marion Federl - 27.01.2015 - 10:31

  20. Welches Verb passt wo? Kva verb passar?

    Drag and Drop-Übung: Verben im Präsens

    Dra-og-slipp-oppgåve: verb i presens

    Marion Federl - 27.01.2015 - 14:29

Pages