Search page

Søket fant 21 resultat in 0.047 sekundar.

Søkeresultat

  1. Overflatebehandling

    Mål for overflatebehandlings-emnet er at elevene skal:

    Vite hvordan en vasker og hvilke produkter som er effektive mot rustrenning og hvilke som er skånsomme mot malingen. Kan nevne noen produkter av ulike kjemikalier som blir brukt som såpe om bord på skip. Eleven kan flere metoder for å fjerne korrosjon, vet hvilke renhetsklasser vi opererer med og hvilken klasse vi i beste fall kan oppnå på skip.

    kjetil.aarsteinsen@skole.rogfk.no - 16.08.2018 - 18:57

Pages