Search page

Søket fant 346 resultat in 0.057 sekundar.

Søkeresultat

 1. to be (am - are - is)

  Oppgavene gir trening i å bruke verbet to be riktig i presens(nåtid). Veldig enkle setninger.

  jbkje@solaskolen.net - 03.10.2018 - 17:19

 2. Boksskjema for flaggregler og signalflagg

  Elevene får dette boksskjemaet utlevert ved timestart og skal fylle inn når elevene gjennomgår emne om flaggregler og signalflagg.

  kjetil.aarsteinsen@skole.rogfk.no - 30.10.2018 - 18:01

 3. Multiplikasjon er gjentatt addisjon

  Multiplikasjon er gjentatt addisjon

  hildeherstad@gmail.com - 18.02.2019 - 18:22

 4. Hvilke stykker hører sammen

  Finn kortene som hører sammen.

  hilde.erstad@hiof.no - 19.02.2019 - 22:49

 5. Navnet på de ulike dagene

  oppgave om hvor dagene har fått navnet sitt fra

  ina.h.tangen@hiof.no - 26.02.2019 - 22:58

 6. Meine Schule

  Fyll ut med riktige ord

  lana.chernik@bfk.no - 13.03.2019 - 06:36

Pages