Search page

The search found 1 result in 0.051 seconds.

Søkeresultat

  1. Skatteparadiser - hva tjener de til? (2012-2013)

    I en tid med omfattende finanskrise leter stater både enkeltvis og gjennom mellomstatlige organisasjoner etter måter å utvide inntektsgrunnlaget på. Noen har kastet sine øyne på skatteparadiser.

    (artikkel med arbeidsoppgaver og lenker fra hvorhenderdet.nupi.no)

    ivar.windheim - 14.08.2014 - 13:14