Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Praktisk feltarbeid om språklig identitet og lingvistikk, KK3

    1. Gå gjennom powerpoint om lingvistikk og språklig identitet - klassesamtale

    Les i forkant om verbal kommunikasjon, for eksempel på NDLA eller i kapittel 2 i læreboka ”Kontakt” eller annen lærebok.

    Nina Bell Rui Aadna - 15.08.2014 - 13:01