Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Arbeid med tekster i samfunnsfaglig engelsk

    Vedlagt finner du to skjemaer (et tomt og et ferdig utfylt som eksempel). Disse skjemaene er ment som en hjelp for elevene i arbeid med tekster når de skal hente ut vesentlig innhold. Videre gir skjemaene elevene hjelp til å forberede seg til drøfting av tekster og sammenlikning av kilder.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.08.2014 - 09:24