Search page

Søket fant 2 resultat in 0.047 sekundar.

Søkeresultat

  1. Palestinsk framlegg om egen stat

    I denne artikkelen på nettstedet hvorhenderdet.nupi.no redegjør forsker Jørgen Jensehaugen ved NTNU for det palestinske ønsket om å søke medlemskap i FN. Har palestinerne kommet over splittelsen fra noen få år siden? Hvilke forutsetninger har selvstyremyndighetene for å bli egen stat? Hva sier viktige stemmer i det internasjonale samfunnet?

    ivar.windheim - 15.11.2013 - 13:11

  2. Konfliktbildet 2010-2011

    Vedvarende massedemonstrasjoner i Midtøsten − innimellom brutalt forsøkt slått ned av sittende regimer – har stedvis utviklet seg til borgerkriger med tusener drepte. Dermed har især 2011 oppvist et mer intenst konfliktbilde enn på lenge.

    ivar.windheim - 15.11.2013 - 12:56