Search page

The search found 1 result in 0.055 seconds.

Søkeresultat

  1. Min språkhistorie - Fra tenkeskriving til fagskriving

    I denne filmen møter vi 7. trinn ved Charlottenlund barneskole som skal starte arbeidet med dialekter og språklige særtrekk i nærmiljøet. Filmen tar for seg førskrivingsfasen og viser oss hvordan en kan jobbe med et fagstoff i forkant av det å skrive en fagtekst. Gjennom å tenkeskrive, samtale om temaet i gruppe og hel klasse, samt arbeide med fagbegreper, kobles elevene på temaet og får verdifull bakgrunnskunnskap de trenger for å starte arbeidet fagteksten.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 24.09.2014 - 11:03