Search page

Søket fant 2 resultat in 0.052 sekundar.

Søkeresultat

  1. Palestinsk framlegg om egen stat

    I denne artikkelen på nettstedet hvorhenderdet.nupi.no redegjør forsker Jørgen Jensehaugen ved NTNU for det palestinske ønsket om å søke medlemskap i FN. Har palestinerne kommet over splittelsen fra noen få år siden? Hvilke forutsetninger har selvstyremyndighetene for å bli egen stat? Hva sier viktige stemmer i det internasjonale samfunnet?

    ivar.windheim - 15.11.2013 - 13:11

  2. Norge og EU: utenfor og innenfor

    Europa og EU er i rask endring. Økonomisk, politisk og sosial uro preger situasjonen. Selv om Norge ikke er medlem i EU, blir vi likevel direkte og indirekte berørt av utviklingen i Europa. Artikkel med mange arbeidsoppgaver, lenker, forklaringer og illustrasjoner.

    ivar.windheim - 15.11.2013 - 09:25