Search page

The search found 1 result in 0.06 seconds.

Søkeresultat

  1. Mestre passé composé, samt å beskrive opplevelser på fransk. Vises ikke fullt på iPhone

    En oppgave som tester elevenes kunnskap om "passé composé" og evne til å beskrive opplevelser på fransk.

    Nina Bell Rui Aadna - 15.08.2014 - 13:23