Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Samfunnsansvar og etisk handel

    FNs bærekraftsmål

    Når vi skal lære om etisk handel kan det være lurt å kjenne til FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan laget av alle medlemslandene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det finnes 17 mål og 169 delmål.

    EleniSimeou - 26.04.2016 - 11:57