Search page

The search found 1 result in 0.047 seconds.

Søkeresultat

  1. Norge og EU: utenfor og innenfor

    Europa og EU er i rask endring. Økonomisk, politisk og sosial uro preger situasjonen. Selv om Norge ikke er medlem i EU, blir vi likevel direkte og indirekte berørt av utviklingen i Europa. Artikkel med mange arbeidsoppgaver, lenker, forklaringer og illustrasjoner.

    ivar.windheim - 15.11.2013 - 09:25