Search page

The search found 1 result in 0.058 seconds.

Søkeresultat

  1. Eksamensoppgaver muntlig engelsk studieforberedende

    FORSLAG TIL OPPGAVER ETTER ENDRING 2014

    Alle oppgavene under har tatt utgangspunkt i årets skriftlige eksamensoppgave for studieforberedende vg1, yrkesfaglig vg2, 2014. Oppgaven finnes på udir.no. Eksamensinnstruks for 2014 finner du her. Det finnes lokale variasjoner.

    Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev fordelt slik:

    Nina Bell Rui Aadna - 15.08.2014 - 12:53