Search page

The search found 1 result in 0.066 seconds.

Søkeresultat

  1. Hva sier Åndsverkloven om fotografi

    Et fotografi kan ikke kopieres eller publiseres uten samtykke fra fotografen eller den som fotografen har overdratt sine økonomiske rettigheter til. Vanligvis blir slikt samtykke gitt mot betaling.

    josteinsaakvitne - 20.08.2014 - 16:39