Search page

Søket fant 12 resultat in 0.06 sekundar.

Søkeresultat

 1. Montasje

  Montasje finnes i ulike former i alle medier, og innebærer at en setter sammen flere elementer slik at de samlet gir et annet inntrykk enn dersom en opplever dem hver for seg - helheten gir mer enn summen av delene. Begrepet blir brukt i mange tekstsammenhenger som bilder eller film.

  Russeren Lev Kulesjov viste tidlig på 1900-tallet hvordan bilder kan sammenstilles på mange forskjellige måter, og ut fra sammenhengen tillegger vi de forskjellige betydninger.

  jonhoem - 20.08.2014 - 16:16

 2. Photoshop CS6: Male en drake-teknikker

  Photoshop CS6: Male en drake-teknikker

  haraldr.no - 12.08.2014 - 16:14

 3. Photoshop: Navigasjon / Zoom

  Photoshop: Navigasjon / Zoom

  haraldr.no - 13.08.2013 - 13:41

 4. Photoshop: Lagpaletten / Crop

  Photoshop: Lagpaletten / Crop

  haraldr.no - 09.08.2013 - 19:33

 5. Photoshop: lagpaletten / Intro

  Photoshop: lagpaletten / Intro

  haraldr.no - 09.08.2013 - 19:30

 6. Photoshop: Navigasjon / Handtool

  Photoshop: Navigasjon / Handtool

  haraldr.no - 08.08.2013 - 19:49

 7. Photoshop: Navigasjon / Workspace / Arbeidsområde

  Photoshop: Navigasjon / Workspace / Arbeidsområde

  haraldr.no - 08.08.2013 - 19:44

 8. Photoshop: Åpne / bildefiler

  Photoshop CS6: Åpne filer

  haraldr.no - 08.08.2013 - 19:35

 9. Photoshop: Åpne / Camera Raw

  Åpne bilder via Camera Raw

  haraldr.no - 08.08.2013 - 13:01

 10. Photoshop CS6: Brushes

  Photoshop CS6: Brushes

  haraldr.no - 30.04.2013 - 09:19

 11. Indesign CS6: Kalender

  Indesign CS6: Kalender

  haraldr.no - 30.04.2013 - 09:17

 12. Intro til Camera Raw

  Intro til Camera Raw

  haraldrbjellvag@gmail.com - 17.01.2012 - 13:14