Search page

Søket fant 2 resultat in 0.048 sekundar.

Søkeresultat

  1. Fagskriving og respons i sosiologi

    Å kunne et fag er å kunne uttrykke seg på fagets premisser, med fagets begreper og fagets egen uttrykksmåte. I filmen «Fagskriving og respons i sosiologi» møter vi en klasse ved Trondheim Katedralskole som skriver fagartikkel i faget sosiologi. Filmen viser at det å skrive er en prosess. Her ser vi elever som jobber sammen om tekst og gir hverandre tilbakemeldinger på tekstene. Lærer gir også respons på elevenes tekster. Det er viktig at dette arbeidet skjer underveis i arbeidsprosessen slik at elevene har mulighet til å revidere tekstene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 24.09.2014 - 11:05

  2. Are Kalvø kåserer om nynorsk

    Are Kalvø kåserer om nynorsk

    Leonhard Vårdal - 15.11.2013 - 11:28