Search page

The search found 1 result in 0.05 seconds.

Søkeresultat

  1. Skyte apekatt med fjærkanon

    Elevene skal her koble teori og praksis ved parameterframstilling.

    Samtidig med at eleven skyter ut en kule slippes en dukke rett ned. Eleven skal klare å foreta beregninger som gjør at kulen treffer dukken.

    Julie Bjørnstad - 09.02.2017 - 15:33