Search page

Søket fant 185 resultat in 0.053 sekundar.

Søkeresultat

  1. Delingsmappe undervisningsopplegg

    Kjetil Hope har tatt initiativ til og administerer et gigantisk deleprosjekt for norsk skole. Google delingsmappe med undervisningsopplegg, tips og mye mer. Kravet for å få tilgang er å dele selv - vinn vinn! 

    lisabeth.eie.fagereng@ndla.no - 17.03.2020 - 16:06

  2. Artikkel: Oobah Butler bruker nettet for å tukle med virkeligheten

    Langlesing fra 2019: nettkultur og samfunn - hvordan manipulere virkeligheten på nett?

    Fra artikkelen

    lisabeth.eie.fagereng@ndla.no - 17.03.2020 - 15:42

  3. Hvorfor-lesing av Frode Gryttens twitternovelle "Befaring"

    En kort presentasjon som viser hvordan man kan stille spørsmål til tekster som grunnlag for refleksjon, samtale og analyse. Presentasjonen ble holdt på NDLAs livekanal 16.03.2020 #heimefra: 

    https://www.youtube.com/watch?v=DkbyyMligzs&amp=&feature=youtu.be

    Oppsummering spørsmål til "Befaring"

    lisabeth.eie.fagereng@ndla.no - 17.03.2020 - 15:07

  4. Tidligere eksamensoppgaver som hjemmeoppgaver til vurdering?

    Her finner du ideer til oppgaver som er tidligere gjennomført som eksamen. Legg føringer for hvilke kilder de kan bruke med god kildehenvisning: https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195877/topic:1:6738/resource:1:58349

    På matematikk og NDLA finner du også løsningsforslag: https://ndla.no/subjects/subject:34/topic:5:1:165523/

    hege.nikolaisen@vtfk.no - 17.03.2020 - 12:04

  5. Filmen "Skinnet bedrar" med oppgaver til helsearbeiderfaget

    NRK i Tromsø har laget en tv-dokumentar om et ungt menneske på snart 100 år. En dame som ikke vil gå glipp av noe moro. Et menneske med et skarpt hode og stor livsappetitt.

    hege.nikolaisen@vtfk.no - 17.03.2020 - 11:40

  6. Første verdenskrig – Forløp

    Animert video om første verdenskrigs forløp på 10 minutter. Videoen er ment å brukes i omvendt undervisning eller som et anslag til ordinær undervisning om temaet. Siden videoen ligger på YouTube kan den lett brukes på skolen og hjemme av både lærer og elev.

    Videoen er laget av Skaldene, en studentorganisasjon som jobber med å lage undervisningsvideoer for historiefaget i skolen. Dere finner nettstedet våres her: https://skaldene.wordpress.com/

    styret.skaldene@gmail.com - 09.10.2017 - 16:00

  7. Dokumentasjonsverktøyet / Aktivitetsplanleggeren

    Planleggingsverktøy til bruk for planlegging av en økt. Det kan være for lærer i undervisning, det kan være for en elev i praksis - eller det kan være en tenkt læringssituasjon.

     

    http://ndla.no/nb/node/174809?fag=51: Aktivitetsplanleggeren

     

    Hege Nikolaisen - 29.08.2017 - 14:00

  8. Stammen av verb på fransk

    Når vi skal bøye verb på fransk, må vi vite hvor vi skal legge til denne bøyningen, og finne ut hva som er stammen til verbet. 

    I denne videoen forklarer jeg hvordan en kan finne stammen av regelrette -er, -ir og -re-verb på fransk. Deretter er det en liten oppgave der elevene kan prøve seg ut på egenhånd.

     

    Bonne chance!

     

    Nina :) 

    Nina Bell Rui Aadna - 25.08.2017 - 10:02

  9. It's chemistry

    Lenke til nettforelesninger i kjemi beregnet på førsteårsstudenter på universiteter og høyskoler, men også aktuell for elever i den videregående skolen.

    Nettforelesningene er laget av professor emeritus Otto Grahl-Nielsen ved Universitetet i Bergen. Forelesningene tar for seg følgende emner:

    Julie Bjørnstad - 24.05.2017 - 13:54

  10. Forberede seg til å snakke til muntlig eksamen?

    Parler d'histoire?

    Øvelser om å snakke om historie på fransk FLE

    Nyttig øvelse i verbtid og i å uttrykke seg personlig om historie på fransk. 

    Nina Bell Rui Aadna - 10.05.2017 - 19:55

  11. Prøve til mat/matkultur fransk

    En enkel prøve som er delt i GoogleDocs

    https://docs.google.com/document/d/107brFyNPIEFUoU9yESNDI-eIoT0Js_7Bqsej...

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 17:50

  12. Learn English Kids! from the British Council

    English resources for teaching and learning English. 

    Why not try out some of these tongue twisters? http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

     

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:20

  13. The Effortless English Blog - EFL resources

    How to improve your English?

    Maybe you can find some ideas here on how to improve, e.g.:

    How to improve your English speaking skills: https://effortlessenglishclub.com/improve-english-speaking-skills

     

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:18

  14. English Grammar

    Basic English Grammar

     

    Excercises to improve your English grammar could come in handy before your English exam. Try out ImprovEDU where you will find different excercises like gerunds, present tense, how to use auxiliary verbs etc. 

     

    Good luck! 

     

    Nina Bell Rui Aadna - 04.05.2017 - 14:12

  15. Pretérito Indefinido (regular) - [quiz]

    Practice the preterit tense with this quiz. You will need 75% correct to pass. Good luck!

     

    Øv på "indefinido" med denne quiz'en. Du trenger 75% riktig for å bestå. Lykke til!

    Frode Rustand - 15.03.2017 - 13:31

  16. PowerPoint 8, overganger og animasjoner

    En kort film om å sette inn overganger, animasjoner og lydeffekter i PowerPoint.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 23:27

  17. PowerPoint 7, sette inn bakgrunnstema

    En kort film om å sette inn bakgrunnstema i en PowerPoint-presentasjon.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 22:36

  18. PowerPoint 6, formatere objekter

    En kort film om å formatere bokser, tekstbokser og bilder.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 21:09

  19. PowerPoint 5, sette inn Video og Lyd

    En kort film om å sette inn video og lyd i en PowerPoint-presentasjon.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 20:19

  20. PowerPoint 3, sette inn bilde

    En kort film om å sette inn bilder i en PowerPoint-presentasjon.

    anne.trine.eia@dahlske.vgs.no - 27.02.2017 - 19:39

Pages