Search page

The search found 1 result in 0.045 seconds.

Søkeresultat

  1. Tankekart over næringsstoffa

    Dette er ei teikning utarbeid i samarbeid med elevar. Den syner oppgåvene til næringsstoffa.

    Tankekartet kan brukast på to måtar, både som repetisjon og oppsummering om næringsstoffa, og som opplæring i å lage og bruke tankekart.

    Siv Reidun - 05.06.2013 - 08:00