Search page

The search found 1 result in 0.05 seconds.

Søkeresultat

  1. Naturfag – variasjoner i en fiskebestand

    Elevene skal studere variasjoner i en loddebestand og drøfte hva som kan være årsaken til svingningene, basert på den beste kunnskapen vi har om lodde og fangst av lodde. Resultatene skal sammenfattes i en digital presentasjon.

     

    Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære å raskt orientere seg innen et nytt fagområde, bruke SSB og reflektere over hvorfor dyrebestander svinger så voldsomt.

    Guttorm (NDLA) - 16.06.2016 - 11:12