Search page

Søket fant 2 resultat in 0.057 sekundar.

Søkeresultat

  1. Notat om presse-etikk

    Dette er et notat om presse-etikk med oppgaver.

    Jan-Arve Overland - 13.06.2013 - 12:17

  2. Analyse av nyheter

    Analyseoppgave om nyheter. I denne oppgaven skal elevene analysere nyhetsbildet nasjonalt eller globalt. Gjennomført i MIK 1.

    Jan-Arve Overland - 13.06.2013 - 11:05