Search page

Søket fant 5 resultat in 0.045 sekundar.

Søkeresultat

  1. Fransk 1

    I dette undervisningsopplegget er det samlet åtte undervisningsplaner og seksten interaktive oppgaver som til sammen utgjør noen av de viktigste undervisningsressursene du trenger for å undervise i fransk 1.

    Undervisningsplanene finner du under «Ressurser», de interaktive oppgavene er delt inn i temaer og finnes under «Læringsaktiviteter».

    Kollasj: Christine Holmen / NTB scanpix. Lisens: CC by-nc-nd. Kilde: ndla.no

    turid.knutson@t-fk.no - 11.01.2016 - 14:39

  2. Raconter sa journée

    Kompetansemål

    1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

    2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner – vocabulaire

    3) Bruke grunnleggende språklige strukturer – structure / les verbes

    4) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

    turid.knutson@t-fk.no - 27.10.2015 - 18:27

  3. Mon petit monde – la maison, les meubles et les prepositions

    Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

    1) la maison et les meubles

     

    Bruke grunnleggende språklige strukturer

    2) les prépositions

     

    Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

    3) kunne beskrive et hus og hvilke møbler som befinner seg hvor, skriftlig og muntlig

     

    Kunne kommunisere med en forståelig uttale

    4) exercise orale

    turid.knutson@t-fk.no - 25.10.2015 - 20:02

  4. À table

    Kompetansemål

    1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere

    2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

    3) Bruke grunnleggende språklige strukturer

    4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

    5) Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

    turid.knutson@t-fk.no - 25.10.2015 - 15:46

  5. Mon passe – temps

    Mål

    Læreplanmål: Å kunne bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding

    • Å kunne de bestemte artiklene
    • Å kunne oversette setninger med – er verb (repetisjon) – se også interaktive oppgaver under delinger
    • Å kunne nekte setninger på fransk (repetisjon)
    • Å kunne det uregelmessige verbet «faire» på fransk

    Læreplanmål: Å kunne forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

    turid.knutson@t-fk.no - 17.08.2015 - 11:14