Search page

The search found 1 result in 0.055 seconds.

Søkeresultat

  1. Retorisk analyse med eksempler. Negre, sopere, krøplinger og idioter, kommentar i Aftenposten.

    Analyse av kommentar om unyansert bruk av ord med en appell som overrasker.

    Teksten tar utgangspunkt i Vi Menns påskenummer som i en petit omtalte Jesus som "neger". Mange har reagert på språkbruken, deriblant Antirasistisk senter, mend redaktøren for bladet er overrasket over reaksjonene og mener det er helt ufarlig bruk av ord.

    Teksten kan brukes på flere nivåer og det kan gjøres en rein argumentasjonsanalyse av den, men også klassediskusjon på alle trinn. Teksten er også ypperlig til trening på retorisk analyse vg3 innen sammensatte tekster.

    Nina Bell Rui Aadna - 15.08.2014 - 12:59