Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Matematikk på flere språk

    Matematikk på flere språk er en svensk ressurside i matematikk både for ungdomskole og videregående. Selv skriver de følgende:

    " Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar,förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare."

    Nina Bell Rui Aadna - 11.02.2014 - 11:44