Search page

Søket fant 2 resultat in 0.048 sekundar.

Søkeresultat

  1. Fordypningsoppgave – kommunikasjon og kultur 2

    Her finner du forslag til organisering av fordypningsoppgave i kommunikasjon og kultur 2.

    Eleven skal velge én eller flere av følgende teorier

    • nyhistorisme
    • nykritikk 
    • historisk-biografisk metode
    • leser-respons-teori
    • retorikk

    Ved å bruke teorien(e) skal eleven analysere en valgt tekst. Teksten skal være skriftlig, og kan være en roman eller lignende (lengde: 200-400 sider). Det kan også være en sakprosatekst, og ev. flere kortere tekster. 

    Julie Bjørnstad - 27.01.2016 - 14:02

  2. Tekstteori – litterære briller og tekstlingvistisk analyse – forslag til oppgaver, kommunikasjon og kultur 2

    Vedlegget inneholder to oppgaver. Eleven skal skrive to blogginnlegg der han/hun tar utgangspunkt i ulike tekster (se lenker i vedlegget og nedenfor). I det første blogginnlegget må eleven ta utgangspunkt i vedlegg 1 eller 2. I det andre blogginnlegget står eleven helt fritt til å velge vedlegg.

    Hvert blogginnlegg skal være på om lag 750 ord.

    Oppgavene tar for seg
    - litterære briller
    - tekstlingvistisk analyse

    Julie Bjørnstad - 26.01.2016 - 16:48