Search page

The search found 1 result in 0.048 seconds.

Søkeresultat

  1. Språkhistorie: Språkreform 2000-tallet

    Gjennomfør en språkreform!

    Elevene kan jobbe i gruppe på 2-4. Formålet med oppgaven er at elevene lærer seg å reflektere over egen språkbruk, og blir bevisst hvilke valg de tar når de bruker engelske/ikke-norske ord og uttrykk i stedet for norske i språket sitt.

    Elevene skal øve seg i å finne gode avløserord, deretter finne gode norske navnvalg. Til slutt skal de reflektere over sitt eget språk der de skal ta i bruk kilder, teori, egne eksempel og drøfte.

    Nina Bell Rui Aadna - 15.08.2014 - 13:13