Search page

Søket fant 50 resultat in 0.052 sekundar.

Søkeresultat

  1. Photoshop CS6: Field Blur

    Photoshop CS6: Field Blur

    haraldrbjellvag@gmail.com - 21.04.2012 - 17:40

  2. Photoshop CS6

    Grensenittet i CS6

    haraldrbjellvag@gmail.com - 24.03.2012 - 09:33

  3. Vi lager en App ( del 1)

    Vi lager en App i Dreamweaver

    haraldrbjellvag@gmail.com - 21.03.2012 - 18:54

  4. Photoshoptips: Brush/pensel

    Videoleksjon: Et supertips mht hvordan du raskt stiller inn hardhet og størrelse på en brush/pensel. Ikke mer dialogboks i fremtiden. Velg først penselverktøyet hold ned Alt og høyreklikk mens du drar i ulike retninger. Venstre-høyre for størrelse og opp – ned for hardhet på kantene

    (Mac: “Ctrl + Alt” + Ventreklikk)

    OBS: OpenGL må være aktivert i innstillinger.

    haraldrbjellvag@gmail.com - 21.03.2012 - 18:48

  5. Photoshop: Svarthvit og farger

    Photoshop: Svarthvit og farger

    haraldrbjellvag@gmail.com - 17.12.2011 - 22:23

  6. Film: Premiere Pro på 1-2-3

    Film: Premiere Pro på 1-2-3

    haraldrbjellvag@gmail.com - 08.12.2011 - 08:37

  7. After Effects: Card Wipe

    After Effects: Card Wipe

    haraldrbjellvag@gmail.com - 23.11.2011 - 13:25

  8. Photoshop: Lag panorama på 1-2-3

    Photoshop: Lag panorama på 1-2-3

    haraldrbjellvag@gmail.com - 04.11.2011 - 12:52

  9. Illustrator: Avansert tekst

    Illustrator: Avansert tekst

    haraldrbjellvag@gmail.com - 04.11.2011 - 12:48

  10. Bruke nullpunkter til faktorisering

    Her får du se hvordan du kan bruke nullpunktene til et andregradsuttrykk for å faktorisere uttrykket.

    Roger Markussen - 13.10.2011 - 22:19

  11. Lineær optimering ved regning

    Regner gjennom et eksempel om lineær optimering. Her får du se hvordan du kan gjøre denne typen oppgaver uten hjelpemidler.

    Roger Markussen - 13.10.2011 - 22:11

  12. Gjennomgang av lineær optimering

    Tar utgangspunkt i eksemplet fra NDLA og gjennomgår som presentasjon av lineær optimering.

    Roger Markussen - 13.10.2011 - 22:07

  13. Eksponentiallikninger og logaritmelikninger

    Eksempler på hvordan vi løser eksponentiallikninger og logaritmelikninger.

    Roger Markussen - 13.10.2011 - 22:04

  14. Kvadratsetningene

    Forklaring av kvadratsetningene sammen med en del eksempler.

    Roger Markussen - 13.10.2011 - 21:51

  15. Hvorfor virker andregradsformelen?

    Gjennomgår her hvordan man kan bruke fullstendig kvadraters metode på en generell andregradslikning for å bevise abc-formelen.

    Roger Markussen - 13.10.2011 - 21:43

  16. Parallelle vektorer

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 01.09.2011 - 22:15

  17. Addisjon & subtraksjon av vektorer

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 01.09.2011 - 22:12

  18. Hva er en vektor?

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 01.09.2011 - 22:04

  19. Bevis for Pytagoras

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 01.09.2011 - 22:01

  20. Halveringslinjer

    Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R1

    Bjørn Ove Thue - 01.09.2011 - 21:59

Pages