Search page

The search found 1 result in 0.058 seconds.

Søkeresultat

  1. Hvordan sette opp en hangout i Google?

    Her lærer du hvordan du kan gå direkte til videoanrop med hangout gjennom gmail-kontoen din, eller hvordan du kan sette opp å invitere til en hangout fram i tid. Den finner du her.

    I denne illustrasjonen får du ikke informasjon om bruken av hangout, men det kan vi ta på et senere tidspunkt.

    Illustrasjonen er gjort i #Clarify. Du kan gjerne også gi elevene i oppgave å illustrere for deg ved bruk av Clarify.

    Nina Bell Rui Aadna - 23.10.2014 - 15:13